klimaat | centrale Pyreneeën | Aragón |
Legende van de Pyreneeën      

Toen Noach en zijn gezin de ark verlieten na de zondvloed, waren zij de enige mensen op aarde. Het was nu aan zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen om de aarde opnieuw te bevolken en ze vertrokken de wereld rond. Jafet had 7 zonen, waaronder TUBAL. Tubal, de mithologische kleinzoon van Noach, was de eerste bewoner van Iberië en regeerde over het schiereiland. Hij had een dochter PYRENE, dus de achterkleindochter van Noach.

GERYON was een gevleugelde reus met drie lichamen en drie hoofden, die woonde in Erytheia. Erytheia lag in de Griekse oudheid, vanaf Griekenland, in het uiterste westen en is het huidige Cádiz, vlakbij Gibraltar. Hij bezat een kudde rode runderen. De kudde werd bewaakt door een draak met zeven koppen en een grote hond, Orthus, met twee koppen.

HERAKLES, Griekse halfgod, zoon van Zeus was in de Griekse oudheid de beroemste heros. Herakles was vanaf zijn geboorte beroemd om zijn geweldige kracht. Hij is o.a. bekend om de twaalf werken die hij als straf moest volbrengen. Indien hij daarin slaagt zal hij de onsterfelijkheid verwerven en onder de goden worden opgenomen. Het tiende werk was 'het stelen van de runderen van Geryon' omdat het vlees ervan overheerlijk zou zijn. Op zoek naar de kudde versperde een enorme rots Herakles de weg. Met zijn geweldige kracht spleet Herakles de rots in tweeën. Zo ontstonden de pilaren van Herakles die ooit stonden aan Gibraltar. Tenslotte kwam Herakles bij de grazende kudde. Toen hij dichterbij kwam, verscheen de draak, zijn zeven koppen grommend van woede. Herakles richtte zijn boog en schoot een giftige pijl. Hij raakte zijn doel en het verschrikkelijke monster stortte neer. Plotseling hoorde Herakles een woest gegrom achter zich. Het was de enorme tweekoppige hond. Het beest wierp zich op Herakles die het met zijn blote handen doodde. Herakles was uitgeput, maar zijn opgave was nog niet ten einde, want op dat moment verscheen Geryon zelf. Elk van zijn zes armen droeg een wapen of een schild en hij was even sterk als drie mannen samen. Zijn woede maakte zijn kracht nog groter en Herakles moest vechten om het afschuwelijke reuzemonster te doden.

 

Eén van de allermooiste mythologische verhalen van Spanje is deze van HET ONTSTAAN VAN DE PYRENEEËN.

De legende vertelt hoe de primitieve bewoners, die toen nog de goden vereerden, het ontstaan van het gebergte verklaarden:

Lang geleden heerstte Tubal over het Iberische schiereiland. De slechtste van alle monstergoden, Geryon, veroverde van hem de kroon en wilde regeren over het schiereiland. Prinses Pyrene, Tubal's dochter, vluchtte uit angst weg om zich te verbergen op een berg in een streek tussen Spanje en Frankrijk. Gérion wilde haar absoluut doden, want zoniet vreesde hij niet te worden gerespecteerd als de nieuwe Koning van Iberië.

Hij stak de berg in brand met de bedoeling haar te doden. De vlammen waren zo hevig dat ze ontaarden in vuurstromen die van de berg naar beneden kwamen en alle leven op hun weg verschroeiden. Een gigantische zwarte rookwolk steeg hoog op in de hemel en was van zeer ver te zien.

Herakles, die in de buurt was voor zijn tiende uit te voeren opdracht, merkte de rookwolk op, ging erop af en hoorde het gekreun en wanhopig geroep van de prinses. Hij stak zijn hand in de vuurzee en probeerde haar te redden. De prinses had nog net de tijd om hem haar verhaal te vertellen, waarna ze stierf.

Herakles was zo onder de indruk van de mooie prinses en haar verhaal dat hij rond het dode lichaam een mausoleum begon te bouwen. Hij stapelde alle stenen en rotsen die hij in de buurt kon vinden op elkaar. Het resultaat was een bergketen die hij doopte met de naam 'Pyreneeën', ter nagedachtenis aan prinses Pyrene.